Willemsen Dakwerken  

Streven naar perfectie

Onderhoudscontract

Onderhoudscontract voor daken en goten

Achterstallig dakonderhoud kan voor vervelende problemen zorgen. Zo kan uw dakconstructie ongemerkt worden aangetast door een lekkage, met als gevolg dat u deze geheel moet vervangen. De verzekering keert niet uit als dit het gevolg is van achterstallig dakonderhoud aan uw dakbedekking, waardoor u zelf moet opdraaien voor de kosten.

Daarom bieden wij nu het onderhoudscontract aan. Dit houd in dat wij 
1 x per jaar zorgdragen voor het inspecteren en schoonmaken van uw dakbedekking en goten. Het dak word gecontroleerd op eventuele lekkage punten en waar nodig worden kleine reparaties 
                                                                    uitgevoerd, natuurlijk altijd na overleg met u.

Met een dakinspectie worden mogelijke verstoppingen of lekkages op tijd voor u gesignaleerd. Op deze manier voorkomt u preventief schade en bespaart u een hoop tijd en geld.

Doordat oneffenheden, rotte plekken of gaatjes in uw dakbedekking gelijk worden verholpen, voorkomt u onnodige en dure reparaties.

Wij bieden het onderhoudscontract aan voor € 79,00 per jaar. Neem contact met ons op via het contactformulier voor meer informatie.

Vrijblijvende dakinspectie
U kunt Willemsen Dakwerken ook benaderen voor een vrijblijvende inspectie van uw dak. Bij deze inspectie zullen wij kijken naar mogelijke risicofactoren en lekkage punten. Wij adviseren u op het moment dat eventueel onderhoud noodzakelijk is en proberen altijd samen naar een oplossing te zoeken.

Lekkage/ overlast
Om lekkage en andere overlast te voorkomen, is het van groot belang dat uw dak in perfecte staat is. Een klein mankement kan grote gevolgen hebben. Om waterdichtheid te kunnen realiseren, heeft ook het dak regelmatig onderhoud nodig. Afhankelijk van de toegepaste dakbedekking, de gebruikte materialen, de ligging van het pand (bijvoorbeeld in een bos) en het afschot, zal het dakvlak vervuilen en mankementen gaan vertonen, met alle consequenties van dien.